VITARTES

Hållbara Life Science-fastigheter som integrerar sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv.


Läs mer

 

Vitartes ambition är att vara det ledande projektutvecklingsbolaget inom Life Science. Vi utvecklar hållbara Life Science-fastigheter som integrerar sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv i kunskapskluster. Med fastigheter som instrument vill vi möjliggöra och främja samverkan mellan verksamheter och därmed skapa ett betydande mervärde för våra hyresgäster

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no