Scandinavian Life Science

Scandinavian Life Science 2 Steny Princeton NY Ece hagaplan Princeton Interior 41 Interior lounge 0360 0 25x Princeton Interior 41 Interior reception 0360 0 25x Hagastaden NY

Beskrivning

Projekt består av fastigheterna Kv. Patienten och Kv. Princeton och omfattar ca 50.000 kvm vid Nya Karolinska Solna. Projektet innefattar utvecklandet av lokaler för vård, forskning, utbildning och näringsliv och kallas Scandinavian Life Science.

Projektet Scandinavian Life Science ligger i hjärtat av den framväxande innerstadsdelen Hagastaden, mitt emot Nya Karolinska Solna (NKS). Kv. Patienten och Kv. Princeton kommer erbjuda moderna lokaler för vård, forskning, utbildning och näringsliv. Dessutom kommer de båda fastigheternas entréplan erbjuda service och handel som underlättar vardagen för anställda och besökare så väl som för allmänheten. Mångfalden av verksamheter och institutioner i Hagastaden kommer skapa unika förutsättningar för kreativitet, innovation och organisationsöverskridande samarbeten.

Det står klart att S:t Eriks Ögonsjukhus kommer hyra 14.700 kvm i ena fastigheten och tillsammans med akademi och näringsliv skapa ett Eye Center of Excellence.

I Kv. Princeton inryms administrativa lokaler för Region Stockholm och ett nytt huvudkontor för Raysearch Laboratories.

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no