Sahlgrenska Life

01 URBAN SP个 NING saturerad 02 MOTESPLATS 04 WELCOME 05 LIVLIG 03 ANDETAG

Beskrivning

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. I tre nya byggnader skapar Vitartes och Västfastigheter konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation för Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och näringslivet. Syftet är att omsätta nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter. Satsningen har potential att bli en av de största mötes- och arbetsplatserna för life science-forskning i Norden.

Det övergripande syftet med Sahlgrenska Life är att ytterligare förbättra translationen – det vill säga överföring eller översättning av kunskaper och metoder mellan olika skeden, discipliner och sektorer. Till vården för ökad patientnytta, från vården för starkare forskning, utbildning, näringsliv och innovation. Framgångsrik translationell forskning kräver god kommunikation och samverkan kring ofta mycket komplexa frågeställningar. Då måste forskare och verksamma inom vårdprofessionerna kunna mötas i vardagen och arbeta tillsammans på djupet kring konkreta problem. Kärnan i Sahlgrenska Life är miljöer där forskning och utbildning arbetar i ett nära och ömsesidigt utbyte med sjuk- och tandvård och näringslivet.

Vitartes utvecklar Hus 2 och 3 i det övergripande projektet Sahlgrenska Life. Byggnaderna omfattar drygt 65 000 kvadratmeter BTA.

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no