Sahlgrenska Life

FLOEDEN Bild Per Dubbsgatan fraan vaester Bro interioer Per dubb blanding Foyer interioer

Beskrivning

I Göteborg, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Medicinarberget, utvecklar Vitartes ett internationellt kunskapscenter där forskning och utbildning på Medicinareberget kopplas samman med norra Europas största universitetssjukhus. Projektet har fått namnet Sahlgrenska Life.

I Göteborg, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Medicinarberget, har Vitartes ett markanvisningsavtal med Göteborgs Stad. Projektet Sahlgrenska Life omfattar ca 115.000 kvm för life science och inkluderar högspecialiserad vårdverksamhet, forskning, utbildning och näringslivsutveckling. Vitartes ansvarar för Hus 2 och Hus 3 vilket utgör ca 60 000 kvm. Projektet utvecklas tillsammans med Västfastigheter, Akademiska Hus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet och Göteborgs Stad.

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no