Samverkan kommer vara nyckeln till framgång i Göteborg

I Göteborg, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinarberget, utvecklar Vitartes tillsammans med Västfastigheter och Akademiska Hus ett internationellt kunskapscenter där forskning och utbildning på Medicinareberget kopplas samman med norra Europas största universitetssjukhus. Utvecklingen sker i en unik samverkan mellan flera aktörer. Peter Alvemur, projektchef och vice VD på Vitartes, svarar på frågor om projektet.

Projektet, som fått namnet Sahlgrenska Life, omfattar ca 115 000 kvm för life science och inkluderar högspecialiserad vårdverksamhet, forskning, utbildning och näringslivsutveckling. Vitartes utvecklar projektet tillsammans med Västfastigheter, Akademiska Hus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet och Göteborgs Stad. Nedan svarar Peter Alvemur, projektchef och vice vd på Vitartes, på frågor om projektet.

Hur är samarbetet med Västfastigheter och Akademiska Hus strukturerat?

- Respektive part bidrar med mark man har rådighet över. Projektet drivs gemensamt med en enad projektledande organisation som driver planfrågor och projekterar husen avseende koncept och innehåll.

Vad är nyckeln till framgång för projektet?

- I grund och botten handlar det om att parterna har en enad målbild avseende vad Sahlgrenska Life innebär. Vi driver projektet som om vi var en part med ett projekt vilket är grundläggande för projektets framgång. Kombinationen av vård, utbildning och forskning skapar den attraktionskraft som krävs för att intressera näringslivet och därmed stärka områdets innovationskraft.

Vad är status på projektet? Vad sker just nu?

- Vi har nyligen påbörjat arbetet med detaljplanen som reglerar byggnadernas utformning, innehåll och funktion. Parallellt pågår en förstudie som i grova drag ritar upp riktlinjerna för de framtida verksamheternas utbredning och integration i de olika huskropparna.

När kommer det stå klart?

- Preliminärt datum för detaljplanens Laga kraft är satt till 2019, därefter följer en bygglovsprocess och planerad byggstart 2019/2020. Projektet är stort och kommer att produceras i etapper så definitivt datum för färdigställande är svårt att förutsäga idag. Låt säga att första inflyttningarna förhoppningsvis sker under senare delen av 2022.

Finns det möjlighet att hyra lokaler?

- Absolut! Än så länge har vi inte påbörjat något strukturerad uthyrningsprocess men strategiska diskussioner förs med nyckelhyresgäster. De är väsentliga för projektets utformning.


« Till nyheter

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no