​Samarbetsavtal ger nya möjligheter för Sahlgrenska Life

Vitartes, Västfastigheter och Akademiska Hus tecknar samarbetsavtal för utvecklingen av Sahlgrenska Life - ett nytt Life Science-kluster som binder samman Sahlgrenska Universitetssjukhuset med Göteborgs universitets forskning- och utbildningsverksamhet på Medicinareberget.

2015 tecknade Västfastighet och Vitartes ett samarbetsavtal för att tillsammans undersöka möjligheterna för byggprojektet Sahlgrenska Life. I oktober 2015 startades en arkitekttävling med syfta att få fram förslag på utformningen av byggnaderna. Den 27 april i år presenterades det vinnande förslaget "Flöden" ritat av Sweco och Arkitema Architects. Förslaget visar hur ett Life Science-kluster kan se ut och fungera i området.

Akademiska Hus, som äger och förvaltar en stor del av marken och byggnaderna på Medicinareberget, har under lång tid fört samtal med Göteborgs universitet om deras lokalbehov och kopplingen till Universitetssjukhuset. Arkitekttävlingen gav inspiration till att undersöka alternativa placeringar av Sahlgrenska Life där Akademiska Hus mark tas i anspråk. Förslaget gillades av Göteborgs universitet varpå diskussioner initierades mellan Akademiska Hus, Västfastigheter och Vitartes om samverkan och utveckling av ett något större område.

- När Akademiska Hus mark adderas till projektet uppstår nya möjligheter för Sahlgrenska Life. Vi kom ganska snabbt överens om att gå vidare tillsammans, säger Steinar Stokke, vd på Vitartes.

- Vi är mycket glada över att delta i projekt Sahlgrenska Life. Det som vi adderar till samarbetet är vår erfarenhet från liknande projekt och vår mark som gör det möjligt för byggnaderna att ansluta till verksamheterna på Medicinareberget på ett ännu bättre sätt, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör på Akademiska Hus region Väst.

Sahlgrenska Life ska binda samman forskningen och utbildningen på Medicinareberget med den kliniska vården på sjukhuset. Just nu finns planer för två byggnader på Medicinareberget och en på sjukhussidan. De tre binds sammans av en fjärde byggnad över Per Dubbsgatan.

Nu inleder parterna fas 1 i det gemensamma projektet som bland annat omfattar fortsatta utredningar, detaljplanläggning och vidareutveckling av konceptet.

- Nu ska vi tillsammans med våra kunder arbeta fram programhandlingar och skisser med fokus på att få fram en detaljplan. Programhandlingarna ska spegla våra gemensamma visioner och målbilder, säger Lars Jansson, fastighetsdirektör på Västfastigheter.

Sweco och Arkitema Architects kommer nu att vidareutveckla förslaget med Akademiska Hus idéskisser som inspirationsmaterial.


« Till nyheter

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no