Raysearch flyttar sitt huvudkontor till Hagastaden

Vitartes har tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt med Raysearch Laboratories om 13000 kvm. Hyresavtalet avser del av fastigheten Princeton 1 i Hagastaden där Vitartes sedan tidigare hyrt ut ca 7000 kvm till Stockholms Läns Landsting, nuvarande Region Stockholm.

Raysearch Laboratories, som utvecklar mjukvaruprodukter för cancervården, flyttar därmed sitt huvudkontor till Hagastaden. Mer information om Raysearch www.raysearchlabs.com

Inflyttning är planerad till Juli 2021


« Till nyheter

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no