Osynlig utställning gav insyn

I Hagastaden utvecklar Vitartes ett Eye Center of Excellence där S:t Eriks Ögonsjukhus etablerar sig tillsammans med akademi och näringsliv för att skapa världsledande ögonsjukvård. En viktig del i utvecklingen är skapandet av lokaler som är anpassade för personer med nedsatt syn. Under tisdagen besökte projektgruppen från Vitartes, S:t Eriks Ögonsjukhus och utvalda konsulter Osynlig Utställning i Stockholm.

Besöket var en interaktiv resa till en osynlig värld, där besökarna fick förlita sig blint på känsel, hörsel och luktsinne. Projektgruppen fick känna på hur det känns att leva utan det sinne som dagligen ger oss mest information om omvärlden, samt hur detta gör att andra sinnen förstärks.

Gruppen vägleddes runt utställningen av kunniga guider. Information om omgivningen togs in via hörseln, luktsinnet och genom beröring. Osynlig Utställning vill att den seende och den synskadade världen kommer närmare varandra, och genom positiva erfarenheter bidra med förståelse för de som lever med en synskada.

- Förståelsen för hur synskadade upplever lokalerna har vart en viktig del av projektet från första början, säger Viktor Heimer, marknadsansvarig på Vitartes. Besöket gav en praktisk insyn i hur rum och miljöer upplevs när man inte kan se. Vi ser fram emot att skapa lokaler som underlättar och ger trivsamma besök för alla besökare, oavsett syn.


« Till nyheter

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no