Vårt koncept

Vitartes koncept utgår från att med fastigheter som instrument möjliggöra och främja integration och samverkan mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv.

Vinsterna för sjukvården är bättre medicinska resultat och säkrare vård till lägre kostnader och med möjlighet att ligga i framkant vad gäller behandlingsformer och medicintekniska hjälpmedel. Vinsterna för akademierna är att skapa kvalitativt bättre underlag och stärka den kliniska forskningen och utbildningen. Näringslivet ges också möjlighet att effektivt fånga sjukvårdens olösta behov och att kliniskt pröva produkter och idéer under hela utvecklingsprocessen. Detta kan ge upphov till nya innovationer, men också göra det möjligt för företagen att studera säkerheten och effektiviteten i sina produkter under realistiska förutsättningar. I sin tur formar det förutsättningarna till mer ändamålsenliga lösningar av hög kvalitet.


Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no