Technology and Health & NEO, Huddinge - Referensprojekt

Technology and Health & NEO, Huddinge - Referensprojekt Technology and Health & NEO, Huddinge - Referensprojekt Technology and Health & NEO, Huddinge - Referensprojekt Technology and Health & NEO, Huddinge - Referensprojekt Technology and Health & NEO, Huddinge - Referensprojekt

Beskrivning

Ett projekt omfattande ca 45.000 kvm vid Karolinska Sjukhuset i Huddinge, med fokus på utbildning, forskning och medicintekniskt näringsliv.

Projektet genomförs som ett joint venture mellan SveaNor Fastigheter AB och Hemsö Fastighets AB, där Hemsö utgör fastighetsägare av de färdigställande fastigheterna.

Projektet delades upp i två etapper, där etapp ett hade byggstart i september 2014. Etapp 1, "Technology and Health" huserar Skolan för Teknik och Hälsa som är en del av KTH samt Röda korsets sjuksköterskeutbildning. Etapp två, benämnt "Neo" innehåller en gymnasieskola med akademisk inriktning samt ett våtlaboratorium för Karolinska Institutet. Byggstart för etapp två skedde november 2015 och hela projektet övergick i Hemsös förvaltning efter färdigställandet.

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no