Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life Sahlgrenska Life Sahlgrenska Life Sahlgrenska Life

Beskrivning

I Göteborg, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Medicinarberget, utvecklar Vitartes ett internationellt kunskapscenter där forskning och utbildning på Medicinareberget kopplas samman med norra Europas största universitetssjukhus. Projektet har fått namnet Sahlgrenska Life.

I Göteborg, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Medicinarberget, har Vitartes ett markanvisningsavtal med Göteborgs Stad. Projektet Sahlgrenska Life omfattar ca 115.000 kvm för life science och inkluderar högspecialiserad vårdverksamhet, forskning, utbildning och näringslivsutveckling. Projektet utvecklas tillsammans med Västfastigheter, Akademiska Hus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet och Göteborgs Stad.

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no