Vitartes lämnar in beslutsunderlag för Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life är ett verksamhetsprojekt som i sin fysiska form utgör tre huskroppar som sträcker sig från Sahlgrenska sjukhustomten, över Per Dubbsgatan och upp på Medicinareberget. Vitartes ansvarar för Hus 3 på berget och länkbyggnaden över Per Dubbsgatan, Hus 2.

Under 2019 har bl.a. detaljplanearbetet pågått men det huvudsakliga arbetet har varit att forma den programhandling som nu överlämnats till Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet. Den sedan tidigare utförda förstudien har kompletterats med verksamhetsmöten på Sahlgrenska Sjukhuset och Göteborgs Universitet och har nu med hjälp av Sweco Architects och en grupp av tekniska konsulter sammanställts till en programhandling för hus 2&3. Programhandlingen redogör för husets flöden, disposition, tekniska system och indikerar även framtida hyresnivåer.


« Till nyheter

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no