Vitartes förvärvar ytterligare mark i Hagastaden

Vitartes förvärvar ytterligare mark i den framväxande Hagastaden vid gränsen mellan Stockholm och Solna. Köpeskilling uppgår till 202 miljoner kronor.

Marken ligger i det blivande kvarteret Patienten. Det tidigare kommunicerade förvärvet av grannfastigheten Princeton innebär att Vitartes nu fullbordat markförvärv enligt den markanvisning om ca 50 000 kvadratmeter som bolaget erhöll 2009. Syftet med förvärvet är att möjliggöra byggnation av Life Science-fastigheter i anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset.

Utveckling och uppförande av byggnaderna sker i Vitartes varefter Hemsö långsiktigt kommer att äga och förvalta fastigheterna. Vitartes konsolideras in i Hemsö till 100 procent.

Säljare är Stockholms Läns Landsting och förvärvet är villkorat av fullmäktigebeslut.


« Till nyheter

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no