Antagen detaljplan för Sahlgrenska Life!

Den 9e december antog kommunfullmäktige i Göteborg den detaljplan som Vitartes tillsammans med Göteborgs stad, Västfastigheter och Akademiska hus arbetat med.

Detaljplanen förväntas vinna Laga kraft under de inledande månaderna av 2022 och innebär att byggnaderna som krävs för förverkligandet av Sahlgrenska Life nu kan uppföras. Parallellt pågår arbetet med systemhandlingen där verksamheternas krav och behov utgör grund för projekteringsgruppen när husen nu tar sin form.


« Till nyheter

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no