Fortsatt samarbete med Veidekke/Arcona i Hagastaden

Vitartes fortsätter det framgångsrika samarbetet med Veidekke och Arcona i Hagastaden. Nu har nytt avtal tecknats mellan parterna för den fortsatta produktionen av Kv. Patienten. 

Sommaren 2016 kontrakterades Veidekke för att utföra mark-, grundläggnings- och betongarbeten för fastigheterna Kv. Patienten och Kv. Princeton inom Vitartes projekt Scandinavian Life Science i Hagastaden. Det som nu avropats är att uppföra resten av byggnaden i Kv. Patienten. Fastigheten kommer att inhysa ett Eye Center of Excellence, där S:t Eriks Ögonsjukhus etablerar sig tillsammans med akademi och näringsliv för att skapa ett värlsledande kunskapscenter inom ögonområdet. 

- Våra kunder är det centrala i allt vi gör. Därför är det också viktigt att de leverantörer som vi använder oss av kan leva upp till våra högt ställda krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och professionalism. Att Veidekke/Arcona får ett utökat förtroende är ett resultat av att de lever upp till våra förväntningar, säger Håkan Karlsson, teknisk direktör på Vitartes. 

- Vi har under flera år arbetat tillsammans med Vitartes. Det är kul att vi nu ser värdet av att arbeta tillsammans i flera projekt över längre tid, säger Peter Kvist, vd på Arcona.

Kv. Patienten är beläget mitt emot Nya Karolinska Solna och beräknas stå färdigt under våren 2020. 


« Till nyheter

Copyrights 2016 Vitartes | Made by lemon.no